Du benytter en ældre version af Internet Explorer, så djursbo.dk ikke fungerer optimalt. Du bør opgradere din browser til den nyeste version af Internet Explorer eller benytte en anden browser som feks Google Chrome

 
 
A A

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen og 1 repræsentant for hver afdeling med under 30 boliger. Afdelinger med 30 boliger eller derover er repræsenteret med 2 repræsentanter i repræsentantskabet.

Repræsentantskabet træffer beslutning om følgende forhold:

 1. Hvorvidt organisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation
 2. Valg af revisor
 3. Organisationens byggepolitik
 4. Grundkøb
 5. Iværksættelse af nyt byggeri
 6. Erhvervelse eller salg af organisationens ejendomme
 7. Væsentlig forandring af organisationens ejendomme
 8. Ændring af vedtægterne.

Repræsentantskabet godkender organisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
 3. Grundkøb
 4. Iværksættelse af nyt byggeri
 5. Nedlæggelse af en afdeling
 6. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af ovennævnte områder til hovedbestyrelsen.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Det vil i praksis sige inden sommerferien.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødet. 

Du kan se dagsorden og referater her