Du benytter en ældre version af Internet Explorer, så djursbo.dk ikke fungerer optimalt. Du bør opgradere din browser til den nyeste version af Internet Explorer eller benytte en anden browser som feks Google Chrome

 
 
A A

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden indtil boligorganisationens ordinære repræsentantskabsmøde i 2016, herefter består bestyrelsen af 7 medlemmer.

(Antallet af medlemmer reduceres til syv som en del af den fusionsaftale, der dannede djursBO i 2012).

Det er repræsentantskabet der vælger alle medlemmer til bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af djursBO og er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for organisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder.

Hovedbestyrelsen består i dag af:

Ulla Wied Ebeltoft  
Hanne Brissing Hornslet  
Johannes Sørensen Ebeltoft  
Henrik Halgaard Hornslet  
Klaus Andersen Hornslet
Niels Peter Thomsen Rønde  
Tom Hansen Hornslet