Du benytter en ældre version af Internet Explorer, så djursbo.dk ikke fungerer optimalt. Du bør opgradere din browser til den nyeste version af Internet Explorer eller benytte en anden browser som feks Google Chrome

 
 
A A

djursBO - naturligt nærvær

djursBO er et alment boligselskab, som med udgangspunkt i Syddjurs Kommune, råder over mere end 1.600 boliger. Boliger til unge og ældre, familier og enlige.

Som beboer i djursBO har du indflydelse på, hvordan din bolig og dit boligområde skal vedligeholdes og udvikles. Din afdelingsbestyrelse arbejder lokalt, og via afdelingens repræsentanter i djursBOs repræsentantskab er I også med til at sætte et aftryk på hele djursBO.

Vi har ambitioner om at tilbyde tidssvarende og moderne boliger.

I djursBO har beboerne indflydelse på deres egne boliger og boligområder. Og vi prioriterer beboerdemokrati og -indflydelse højt.

djursBO er etableret 1. april 2012 som en sammenlægning af Boligforeningen Djursland og Ebeltoft Boligselskab.

Navnet djursBO afspejler hvem vi er, hvad vi laver og hvor vi kommer fra:

  • boliger
  • mennesker
  • Djursland
  • natur

Djursbo Nordlyvej