Du benytter en ældre version af Internet Explorer, så djursbo.dk ikke fungerer optimalt. Du bør opgradere din browser til den nyeste version af Internet Explorer eller benytte en anden browser som feks Google Chrome

 
 
A A

Råderetten er din

Du har ret til på eget initiativ at forbedre din bolig indendørs efter at have orienteret djursBO og få en godtgørelse af de dokumenterede udgifter til forbedringen. Du får dog kun godgørelse, såfremt du flytter inden beløbet er nedskrevet.

En forbedring af boligen, skal ikke reetableres ved fraflytning. Er der derimod tale om en forandring, som ikke hæver boligens værdi, kan djursBO forlange, at boligen bliver reetableret, når du flytter.

Du kan eksempelvis selv indsætte et nyt køkken, som du selv vælger og betaler. Flytter du, inden afskrivningsperioden på for eksempel 20 år - får du nogle af udgifterne refunderet.

Uden for din bolig er det også muligt at foretage forbedringer eller ændringer. Men her er det afdelingsmødet, som beslutter, hvad der er tilladt i afdelingen, ligesom det er afdelingsmødet, der beslutter, om der skal ske en reetablering. Hvis forandringen eller forbedringen kræver særlige vedligeholdelsesudgifter, kan lejen forhøjes for at dække disse udgifter.