Du benytter en ældre version af Internet Explorer, så djursbo.dk ikke fungerer optimalt. Du bør opgradere din browser til den nyeste version af Internet Explorer eller benytte en anden browser som feks Google Chrome

 
 
A A

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er noget helt særligt ved almene boliger. Boligorganisationen skal ikke tjene penge på udlejning af boliger. Huslejen skal bruges til drift og vedligeholdelse af afdelingerne, og her har beboerne et stort ord at sige, når der skal prioriteres.

Du er med andre ord selv med til at bestemme, hvad der skal ske i din boligafdeling. Først og fremmest gennem den afdelingsbestyrelse, der vælges på det årlige afdelingsmøde.

Afdelingernes beboere vælger desuden repræsentanter til djursBOs øverste myndighed, Repræsentantskabet.

Du kan læse mere om vores beboerdemokrati og de muligheder det giver dig som beboer i djursBO under menupunktet Om djursBO / Organisation.

Du finder din egen afdelingsbestyrelse ved at logge ind på Min side.